TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 531-536)

Hücreli veya hücresiz kıkırdak çatı implantının rejeneratif eklem cerrahisinde kullanımı

Hakan Sofu 1

1 Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.74
Görüntüleme: 511
 - 
İndirme : 421

Hiyalin kıkırdağın yeniden oluşturulmasına yönelik doku mühendislik teknolojilerinin gelişimine paralel olarak kullanıma girmiş olan sentetik kıkırdak çatı implantlarının (scaffold) temel hedefleri lezyon bölgesinde en yüksek hücresel konsantrasyonu sağlamak, stabil bir fibrin pıhtı oluşumunu sağlayarak deforme edici kuvvetlerin etkisini en aza indirmek ve oluşması beklenen yeni kıkırdak doku için bir yapısal iskelet temin etmektir. Hücreli ya da hücresiz kıkırdak çatı implantı uygulamasında değişmeyen en önemli faktörler implantın nitelikleri, içerdiği yapı taşları ve mekanik dayanıklılığıdır. Hücreli veya hücresiz kıkırdak çatı implantı ile rejeneratif kıkırdak cerrahisinin başlıca endikasyonları genç ve aktif hastada semptomatik fokal Outerbridge evre 3 veya 4 kıkırdak lezyonu, eklemin lezyon dışı alanında kıkırdağın sağlıklı olması ve lezyon çapının 3-4 cm2 veya daha altında olmasıdır. Hücreli ve hücresiz kıkırdak çatı implantıyla elde edilen klinik sonuçları karşılaştırmalı değerlendiren çalışmalarda özellikle içsel (intrinsik) doku rejenerasyon süreçlerini stimule eden materyal yapısıyla modern çatı implantlarının hücresiz kullanımının da benzer sonuçlar sağladığı gösterilmiştir. Günümüzde hem uygulama tekniklerini kolaylaştırarak yaygınlaştırmak hem de tedavi maliyetlerini düşürmek amaçlarıyla tek aşamalı rejeneratif kıkırdak cerrahisinde farklı özelliklerdeki çatı implantlarının geliştirilmesine dair arayışlar devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler : kıkırdak; rejeneratif cerrahi; eklem hastalıkları; kıkırdak çatı implantı