TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 542-549)

Kemik iliği kaynaklı kök hücre uygulamaları

Reha Tandoğan 1-2, Kerem Yıldırım 3, Tahsin Beyzadeoğlu 3-4

1 Ortoklinik & Çankaya Ortopedi, Ankara
2 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3 Beyzadeoğlu Klinik, İstanbul
4 Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.76
Görüntüleme: 598
 - 
İndirme : 609

Kemik iliği aspiratı konsantresi (Bone Marrow Aspirate Concentrate, BMAC) içerdiği mezenkimal kök hücreler ve sitokinlerin rejeneratif etkileri nedeniyle kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde farklı alanlarda kullanıma girmiştir. Elde edilmesinde konsantrasyon dışında bir işleme gerek olmadığı için, pahalı doku laboratuvarları ve ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç olmadan standart hastane şartlarında uygulanabilen bir yöntemdir. Kemik iliği aspiratı konsantresi, tek başına enjeksiyon olarak uygulanabildiği gibi, osteotomi, kor dekompresyon, kıkırdak onarımı, çapraz bağ rekonstrüksiyonu gibi cerrahi işlemlerin etkinliğini artırmak için de kullanılabilir. Eklem içi enjeksiyon dışında, özellikle osteoartrit ve ağrılı kemik iliği lezyonlarında subkondral uygulamalar da yapılabilir. Osteoartritin semptomatik tedavisi için yapılan eklem içi enjeksiyonlarla bir yıla kadar süren ağrı ve fonksiyonel iyileşme elde etmek mümkündür, ancak hastalığın doğal seyrini değiştirmesi beklenmez. Buna karşın, fokal kıkırdak defektlerinde kıkırdak onarıcı cerrahileri desteklemek için kullanıldığında ya da femur başı avasküler nekrozunda kor dekompresyona eklendiğinde olumlu rejeneratif etkileri hem deneysel hem de klinik olarak gösterilmiştir. Hücre kaynağı, etkin hücre sayısı, uygulama şekli, sıklığı ve özgün endikasyonları konularında belirsizlikler sürmektedir. Son yıllarda sayıları artan kanıt düzeyi yüksek çalışmalar, doğru kullanım alanlarını belirlemede yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : kemik iliği aspiratı konsantresi; mezenkimal kök hücre; osteoartrit; avasküler nekroz; ortobiyolojikler