TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 550-556)

Yağ doku kaynaklı kök hücre uygulamaları

Olcay Güler 1-2

1 Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Memorial Sağlık Grubu Şişli Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.77
Görüntüleme: 694
 - 
İndirme : 872

Mezenkimal kök hücreler, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde son yıllarda yaygın kullanılmaya başlamıştır. Mezenkimal kök hücre kaynağı olarak sıklıkla kemik iliği yanında, giderek artan bir hızla yağ dokusu da kullanılmaktadır. Yağ doku kaynaklı kök hücreler kültüre edilerek uygulandığı gibi, farklı hücre ve ekstraselüler matriks karışımı olan stromal vasküler fraksiyon (SVF) formunda da uygulanmaktadır. Stromal vasküler fraksiyon çabuk elde edilmesi, ucuz olması, uygulama kolaylığı ve farklı dokulara dönüşüm kapasitesi nedeniyle kemik, eklem ve yumuşak doku hasarlarının tedavisinde uygulama alanı bulmuştur. Alınan yağ dokusunun enzimatik veya mekanik yolla ayrıştırılması ile SVF elde edilebilir. Stromal vasküler fraksiyon içerdiği kök hücre ve ekstraselüler matriks sayesinde kıkırdak rejenerasyonu, tendon ve kemik doku iyileşmesinde etkin olabileceğini ve klinik semptomlarda kısa dönem azalma sağlayabileceğini destekleyen çalışmalar mevcuttur. Ancak tedavide etkinliğini ortaya koymak için kanıt düzeyi yüksek, hasta takip süresi uzun olan çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : mezenkimal kök hücre; yağ doku; stromal vasküler fraksiyon; osteoartrit; kemik