TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 569-571)

Rejeneratif tedavilerin etik ilkeleri ve yasal sınırları

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.80
Görüntüleme: 483
 - 
İndirme : 549

Rejeneratif tedavilerin temel dayanağı, dejenere olmuş dokuların yapısal veya fonksiyonel olarak eski durumuna veya öncekine en yakın seviyeye getirilmesidir. Uygulamaların lokal olabilmesi ve ameliyathane ortamı dışında da yapılabilmesi sıklıklarını giderek arttırmakla birlikte yetkinlik ile hukuksal açıdan bazı uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Makalemizde ortopedi ve travmatoloji uzmanının rejeneratif tedavilerdeki yeri hukuksal açıdan incelenerek tıbbi yasal dayanaklarıyla yetkinliği ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler : rejeneratif tedavi; enjeksiyon; sağlık hukuku; tıp hukuku