TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 234-240)

Başarısız endoprotez uygulamalarında revizyon cerrahisi

Enes Uluyardımcı 1, Mehmet Asiltürk 2, Çetin Işık 3

1 Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Develi, Kayseri
2 Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çankaya, Ankara
3 Memorial Ataşehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ataşehir, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.40
Görüntüleme: 535
 - 
İndirme : 589

Yaşlılarda kalça kırığı tedavisinde endoprotez uygulamaları sıkça kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Ortalama yaşam süresinde artmaya bağlı olarak ileri yaş hasta grubunda kalça kırığı sayısında ve bununla birlikte revizyon endoprotez cerrahisi gereksiniminde artış beklenmektedir. Endoprotez uygulamaları sonrası en sık başarısızlık nedenleri; ağrı, instabilite, enfeksiyon ve periprostetik kırık olarak gösterilmektedir. Başarısız endoprotez uygulamasının yönetiminde başlangıç noktası, etiyolojiyi doğru tespit etmek olmalıdır. Sistematik bir değerlendirme ile problemin kaynağı tespit edilmeli ve buna yönelik tedavi planlanmalıdır. Başarısız endoprotezin standart tedavisi total kalça protezine dönüştürme olmakla birlikte etiyolojiye özgü diğer tedavi seçenekleri de akılda tutulmalıdır. Bu özel yaş grubunda çoğu kez eşlik eden sistemik hastalıkların varlığı ve azalmış kemik kalitesi revizyon cerrahisini güçleştirmektedir. Revizyon cerrahisinin komplikasyon oranları yüksek olsa da ayrıntılı ameliyat öncesi planlama ve cerrahi deneyim ile komplikasyon oranları azaltılarak tedavi neticesinde temel amaç olan hastanın en kısa sürede hareketini kazanması ve önceki aktivite seviyesine ulaşması başarılabilir.

Anahtar Kelimeler : endoprotez; hemiartroplasti; komplikasyon; revizyon