TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 573-583)

Adolesan idiyopatik skolyoz: Genel bilgiler ve tarihçe

Mustafa Akif Aşansu 1

1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.81
Görüntüleme: 554
 - 
İndirme : 981

Skolyoz, omurganın üç boyutlu bir deformitesidir. Cobb açısı ile omurga eğriliğinin derecesi ölçülür. Cobb açısı; tanı koyarken, takip ederken ve tedavi seçeceğine karar verirken yol gösterir. Skolyoz, omurganın en sık görülen deformitesidir. Etiyolojisinde birçok neden olmasına rağmen, herhangi bir nedene bağlanamayan eğrilikler idiyopatik skolyoz olarak isimlendirilir. İdiyopatik skolyoz, yapısal eğriliklerin en sık görülen formudur. Ortaya çıktığı yaşa göre; infantil, juvenil ve adolesan olmak üzere üç alt gruba ayrılır. Genellikle torakal seviyede, daha az sıklıkta torakolomber ve lomber seviyelerde oluşur. En sık görülen eğrilik paterni sağa dışbükey (konveks) torakal skolyozdur. Çoğunlukla kız çocuklarında görülür. Literatüre bakıldığında yapılmış olan klinik ve deneysel çalışmalara rağmen, patogenezi hakkındaki belirsizlik hâlen devam etmektedir. Gelişimsel, metabolik, biyomekanik, nörolojik, muskuler, hormonal ve genetik birçok faktör, patogenezi açıklamak amacıyla ileri sürülmüştür. Patogenezi açıklamak için kanıtlanmış ve kesin olarak kabul edilmiş herhangi bir etken henüz bulunmamaktadır. Olası etiyolojileri dışlayarak idiyopatik skolyoz tanısı konulduktan sonra, eğriliğin doğal seyrine hâkim olup varsa eğer ilerleme riskini ortaya koymak, hasta için en ideal tedavi seçeneğini tercih etme aşamasında önemlidir.

Anahtar Kelimeler : adolesan idiyopatik skolyoz; etiyoloji; epidemiyoloji; patogenez