TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 584-589)

Adolesan idiyopatik skolyozda toplumsal tarama, farkındalık ve aile bilgilendirmesi

Osman Çimen 1

1 Sağlık Bakanlığı, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik ve Eklem Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.82
Görüntüleme: 316
 - 
İndirme : 361

Adolesan idiyopatik skolyozda erken teşhis, iskelet matüriteye ulaşmadan önce eğriliğin ilerlemesini yavaşlatabilir ve uzun dönem tedavi sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Adam öne eğilme testi, skolyometrik ölçüm ve şakül çizgisi testi tanı için en yaygın kullanılan tarama testleridir. Bu testler tek başına uygulandıklarında oldukça kullanışlıdırlar, ancak düşük sensitivite, spesifite ve düşük pozitif prediktif değere sahip olmaları nedeniyle tanısal değildirler. Bununla birlikte, Adam öne eğilme testiyle şakül çizgisi testinin ya da skolyometrik ölçümle şakül çizgisi testinin birlikte uygulanması sensitivite ve spesifiteyi artırmaktadır. Literatürde rutin skolyoz taramasının gerekli olduğuna dair mevcut kanıt düzeyi düşük ile orta düzeydedir. Hemen hemen hiçbir ülkede rutin uygulanan ulusal bir skolyoz tarama programı bulunmamaktadır. Rutin tarama testlerinin yapılması karzarar dengesi açısından birçok ülkede makul bulunmasa da erken teşhis ve tedavi için toplumdaki skolyoz farkındalığının artırılması oldukça önemlidir. Adolesan idiyopatik skolyozda aile bilgilendirmesi çok önemlidir. Araştırmalar, ailelerin ve çocuklarının bu hastalık hakkında bilgi edinme ihtiyaçlarının genellikle karşılanamadığını göstermiştir. Ne yazık ki, düşük kalitede bilgilendirme, hekim-hasta dinamiğini olumsuz etkilemekte, potansiyel olarak gerilim ve güvensizlik yaratmaktadır. Başarılı bir tedavinin en önemli kuralı hasta ve ailesinin güvenini kazanmak, tedaviye uyumunu artırmaktır. Bu da ancak hasta ve ebeveynlerin doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirilmesiyle mümkündür.

Anahtar Kelimeler : adolesan; erken tanı; farkındalık; skolyoz; toplumsal