TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 590-598)

Adolesan idiyopatik skolyozda radyolojik değerlendirme

Hanifi Üçpunar 1

1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.83
Görüntüleme: 485
 - 
İndirme : 1595

Son yıllarda kesitsel görüntülemedeki muazzam ilerlemelere rağmen, radyografi skolyozun teşhis ve değerlendirilmesinde temel dayanak noktası olmaya devam etmektedir. İdiyopatik skolyoz bir dışlama tanısıdır. Radyografi, hem tanıyı doğrulamak hem de altta yatan olası ikincil sebepleri ekarte etmek için idiyopatik skolyoz görüntülemesinde ilk seçenektir. Skolyozun radyografik olarak koronal planda omurganın bir veya daha fazla lateral rotatuar eğrisinin varlığı olarak tanımlanabilir. Yan yana deformite olarak tanımlansa da üç boyutlu (3D) rotasyonel bir deformitedir. Seri radyografilerin karşılaştırılmasında teknik faktörler, ölçüm hatası, ölçüm teknikleri bilgisi önemlidir ve cerrahi karar vermeyi etkiler. Bu makale bir çerçeve olarak adolesan idiyopatik skolyozda omurganın radyografik değerlendirilmesindeki genel kavramları açıklamayı amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler : adolesan idiyopatik skolyoz; deformite; radyolojik değerlendirme; Cobb açısı