TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 599-602)

Adolesan idiyopatik skolyoz sınıflaması

Cem Karabulut 1

1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.84
Görüntüleme: 1552
 - 
İndirme : 1146

Hastalıklar için tanımlanan sınıflandırma sistemleri, hastalıkla karşı karşıya kalan sağlık profesyonellerinin ortak dili konuşmaları için gereklidir. Adolesan idiyopatik skolyoz (AİS) tanısı ve tedavisinde de farklı kliniklerde, özellikle ileri aşamalardaki hastaların omurga cerrahları tarafından ameliyat edilmesi ve füzyon seviyelerinin belirlenmesi ile ilgili bu çaba ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ponseti ve Friedman tarafından 1953 yılında ilk olarak sunulan sınıflandırma sisteminin tanımlanmasından uzun yıllar sonra, King-Moe sınıflandırma sistemi AİS ameliyatlarında tercih edilmeye başlanmış, bu sistemin özellikle sagital plan deformitelerini dikkate almamasından dolayı yaşanan sorunlar 2001 yılında Lawrence G. Lenke tarafından yapılan sınıflandırma sistemiyle aşılmaya çalışılmıştır. Füzyon seviyelerinin net bir şekilde tespit edilmesi konusunda ortak dil çabası 2005 yılında Qiu ve ark. tarafından daha detaylı bir sınıflama ve deformitenin üç boyutlu olarak değerlendirilmesine dair bir sistemle desteklenmiştir. Makalemizde bugüne kadar üzerinde çalışılmış olan AİS sınıflama sistemlerinin bir derleme çalışması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : adolesan idiyopatik skolyoz; sınıflama; Lenke; PUMC; King-Moe