TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 603-607)

Adolesan idiyopatik skolyozda egzersiz tedavileri

Merve Damla Korkmaz 1, Fatma Merih Akpınar 2

1 İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.85
Görüntüleme: 407
 - 
İndirme : 553

Skolyoz, omurganın üç boyutlu yapısal deformitesidir. Olguların büyük çoğunluğunu adolesan idiyopatik skolyoz oluşturmaktadır. Egzersiz tedavisi adolesan idiyopatik skolyoz tedavisinde uygulanan konservatif tedavi yöntemlerinden biridir. Skolyozda egzersiz tedavisi; eğriliğin ilerlemesini (progresyonunu) önleme, korse kullanımının neden olduğu ağrı, muskuler atrofi gibi sorunların azaltılması ve cerrahinin etkisinin arttırılması amacıyla uygulanmaktadır. Egzersiz tedavisi kararı omurga eğriliğinin derecesine göre verilmektedir. Sıklıkla hafif düzeydeki eğrilikler yalnızca egzersizle tedavi edilirken, orta düzeyde eğriliklerde korselemeyle birlikte egzersiz tedavisi uygulaması yapılmaktadır. Egzersiz tedavileri; ev egzersizi programları (self-koreksiyon, güçlendirme, mobilizasyon, cihaz yardımlı egzersizler), fizyoterapi eşliğinde (elektriksel stimülasyon) nefes ve postüral düzeltmeleri içeren, hastanede kalmayı gerektiren yoğun programlardan oluşur. Başlıca skolyoz spesifik egzersiz metotları; Schroth metodu, Skolyozda bilimsel egzersiz yaklaşımı (Scientific Exercise Approach to Scoliosis, SEAS) metodu, Dobosiewicz metodu, skolyoza fonksiyonel bireysel terapi yaklaşımı (Functional Individual Therapy of Scoliosis Approach, FITS) metodu ve side-Shift metodudur. Adolesan idiyopatik skolyozda egzersiz tedavisinin etkinliğini gösteren çalışma sayısı ve çalışmaların kalitesi arttıkça klinik pratikte kullanımı daha da artacaktır.

Anahtar Kelimeler : adolesan idiyopatik skolyoz; egzersiz tedavisi; eğrilik; postür