TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 615-621)

Adolesan idiyopatik skolyozda cerrahi öncesi değerlendirme ve cerrahi endikasyonlar

Yiğit Kültür 1

1 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.87
Görüntüleme: 340
 - 
İndirme : 647

Skolyoz, vertebraların laterale eğimi ve rotasyonunun neden olduğu, minimum 10° açılanmayla sonuçlanan üç boyutlu bir deformitedir. Deformitenin kozmetik yönüne ek olarak, daha şiddetli eğriliklere genellikle sosyal yaşam problemleri, daha düşük evlenme ve daha yüksek boşanma oranları, evlilik başına daha az çocuk sahibi olma yüzdesi, yeme bozuklukları, artan psikiyatrik konsültasyonlar ve artan intihar oranları eşlik edebilmektedir. Cerrahi tedavinin amaçları koronal, rotasyonel ve göğüs duvarı deformitesini düzeltmek, global sagital dengeyi sağlamak ve füzyon elde etmektir. Özellikle lomber omurgada mümkün olduğu kadar çok hareketli segmentin korunması ve pulmoner fonksiyonlarda iyileşme cerrahinin diğer hedefleridir. Cerrahinin ne zaman yapılması gerektiği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Çok erken yaşta yapılan cerrahide yüksek oranda komplikasyon görülmekle birlikte geç yaşlarda yapılan cerrahide ise deformite tatmin edici bir şekilde düzeltilemeyebilmektedir. Hastanın iskelet maturite seviyesi cerrahi zamanının primer belirleyicilerinden biridir. Bu makalede cerrahi öncesi iskelet maturite değerlendirmesiyle birlikte kaç derecenin üzerinde ve ne zaman cerrahi uygulanması gerektiği literatür bilgileriyle birlikte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : adolesan idiyopatik skolyoz, Risser, Sanders