TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 622-628)

Adolesan idiyopatik skolyozda füzyon seviyesinin belirlenmesi

Ali Öner 1, M. Alptekin Kocaoğlu 1, Hanifi Üçpunar 1

1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.88
Görüntüleme: 468
 - 
İndirme : 591

Adolesan idiyopatik skolyoz (AİS) tedavisinde cerrahi planlamada füzyon seviyelerinin belirlenmesi için cerrahlara yardımcı olmak adına çeşitli sınıflandırma sistemleri ve algoritmalar önerilse de AİS hastalarında füzyon seviyesi seçimi için katı kurallar yoktur. Zamanla değişen cerrahi tekniklere paralel olarak füzyon seviyesinde değişimler gözlemlenmektedir. Füzyonun sınırlarını oluşturan uygun üst enstrümante omuru ve alt enstrümante omuru seçerken amaç hareket bölümlerinin korunması, proksimal ve/veya distal kavşak kifozunun, omuz dengesizliğinin ve boyun ağrısının önlenmesidir. Bu makaledeki amacımız, AİS cerrahisinde dengeli ve kompanse bir omurga elde etmek için dikkate alınması gereken faktörleri güncel literatür eşliğinde sunmaktır.

Anahtar Kelimeler : idiyopatik skolyoz; deformite; füzyon seviyesi; end vertebra