TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 629-633)

Adolesan idiyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde selektif füzyon stratejisi

Yunus Atıcı 1, Mehmet Akif Aktaş 1

1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.89
Görüntüleme: 340
 - 
İndirme : 502

Adolesan idiyopatik skolyoz (AİS) karmaşık üç boyutlu bir deformitedir. Tedavisinde amaç sagital ve koronal düzelmenin sağlanması, ağrısız ve dengeli bir omurga elde etmek bunun yanında olası komplikasyonlardan uzak durmaktır. Enstrümantasyon sistemlerinin gelişimiyle selektif füzyon stratejisi yaygın olarak kabul görmüş olsa da uygun seviye seçimi konusunda tartışma devam etmektedir. Bu derlemede selektif füzyon seviyelerinin seçimi konusunda literatür bilgileri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : skolyoz; selektif (seçici) füzyon; seçici olmayan füzyon