TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 634-643)

Adolesan idiyopatik skolyozda füzyonsuz cerrahi yöntemler ve sonuçları

Kadir Abul 1

1 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.90
Görüntüleme: 487
 - 
İndirme : 380

Adolesan idiyopatik skolyoz (AİS) tedavisi yaş, eğrilik büyüklüğü ve deformitenin ilerleme durumuna göre rehabilitasyon ile gözlem, ortez tedavisi ve cerrahi tedaviyi içerir. Adolesan idiyopatik skolyoz için günümüzde altın standart cerrahi tedavi yöntemi hâlen spinal füzyon iken, füzyonsuz yöntem arayışları 21. yüzyıl başlarında artmıştır. Bu yöntemler çözümlemesi güç olan progresif AİS vakalarında doğru endikasyon ve uygun hasta grubu seçimi konularını beraberinde getirmiştir. 1970`lerde spinal füzyon sağlamak amacıyla başlayan anterior skolyoz cerrahisi, 2000`li yılların başlarında füzyonsuz yöntemlerin biyomekanik, hayvan ve takibinde insan çalışmalarında umut vadedici neticelerinden dolayı tekrar bir ivme kazanmış ve anterior büyüme modülasyonu teknikleri AİS grubunda en sık kullanılan füzyonsuz tedavi yöntemi hâline gelmiştir. İleri dönem sonuçları henüz netlik kazanmayan bu yöntemlerin güvenilir ve yaygın kullanımı için ileri araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : anterior büyüme modülasyonu; spinal büyüme modülasyonu; anterior vertebral gövde bağlama; füzyonsuz skolyoz tedavisi; adolesan idiyopatik skolyoz tedavisi