TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 644-655)

Adolesan idiyopatik skolyoz cerrahisinde komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi

Sinan Erdoğan 1, Halil Büyükdoğan 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.91
Görüntüleme: 340
 - 
İndirme : 294

Adolesan idiyopatik skolyoz (AİS) hastaları, günümüz cerrahi yaklaşımları sayesinde giderek azalan komplikasyon oranlarıyla beraber başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. Ancak karşılaşılabilinen komplikasyonların çok ciddi sorunlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle ameliyat için karar aşamasında hasta ve ebeveynleri potansiyel yararlar ile zararlar hakkında açık şekilde bilgilendirilmeli ve cerrahi tedavi kararı birlikte alınmalıdır. Hem hasta hem de hekim için en çok korkulan komplikasyon cerrahiye bağlı ölüm veya nörolojik sekel gelişme ihtimalidir. Bunun yanında solunum sistemi komplikasyonları, gastrointestinal sistem komplikasyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, implant ilişkili komplikasyonlar ve nörolojik yaralanmalar, AİS cerrahisine bağlı gelişen komplikasyonlar arasında daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanın cerrahi için ameliyat masasına yerleştirildiği andan itibaren başlayan ve yıllar sonraki takiplerine kadar devam eden herhangi bir süreç içerisinde birçok farklı komplikasyonla karşılaşılabilir. Bu nedenle komplikasyonların ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönem şeklinde bir kronolojik sıralamayla sistematik olarak ele alınması klinik yaklaşım ve uygulamalarımıza fayda sağlayabilir. Başarılı bir AİS cerrahisi ancak karşılaşılabilecek komplikasyonların çok iyi şekilde bilinmesi, komplikasyonların oluşmaması için gereken önlemlerin alınması, komplikasyon ile karşılaşıldığında ise uygun şekilde yönetiminin yapılabilmesi ile mümkündür. Bu derleme, AİS cerrahisinin günümüz uygulamalarına bağlı gelişebilecek komplikasyonlarını güncel literatür ışığında değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler : adolesan; idiyopatik skolyoz; cerrahi; komplikasyon; önleme; yönetim