TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 6     (Sayfalar: 681-684)

Yargıya yansıyan skolyoz cerrahisi uygulanmış olguların tıbbi ve hukuki değerlendirilmesi

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul aTıp Hukuku, MA
3 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul bHastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, MA

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.95
Görüntüleme: 461
 - 
İndirme : 484

Skolyoz ameliyatları müdahalenin yapıldığı bölgenin özelliklerine ve deformitenin büyüklüğüne bağlı olarak oldukça riskli girişimlerdir. Tıbbi müdahaleler, ameliyatta kullanılan implantların gelişmesi, çeşitliliği ve cerrahi tekniklerin artması nedeniyle daha sık uygulama alanı bulmaktadır. Omurga deformite ameliyatlarından önce nörolojik problemlerin olabileceği bilinmektedir. Skolyoz vakalarında hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşılmamasının en önemli parametrelerinden birisi kişinin ameliyat öncesi muayene ve tetkik dokümantasyonunun tam olarak yapılmasıdır. Keza ameliyat sırasında kullanılması gereken yardımcı cihazların kayıt tutma özellikleri ve ameliyatın tam olarak belgelenmesi oluşabilecek uyuşmazlıklarda değerlendirmelerde oldukça önem ihtiva etmektedir. Makalemizde skolyoz nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış ve yüksek mahkemelere yansıyan vakalardan örnekler verilerek ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler : omurga ameliyatı; skolyoz; tıbbi malpraktis; sağlık hukuku; tıp hukuku