TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 1     (Sayfalar: 024-030)

Disk dokusu iyileşmesinde güncel bilgiler

Abdullah Merter 1, Orhun Eray Bozkurt 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.04
Görüntüleme: 337
 - 
İndirme : 576

İntervertebral disk, yoğun deformasyona maruz kalan yapılar olup dejenerasyon süreci multifaktöriyeldir ve tam açıklığa kavuşturulmamıştır. Son yıllarda disk iyileşmesiyle ilgili hücresel, biyomoleküler ve genetik çalışmalar popülerlik kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda rejenerasyon stratejileri izole anulus fibrozus ve nükleus pulposus olarak yapılmıştır. Özellikle anulus fibrozus için onarım mekanizmaları olarak implant ve türevleri denenmiş olsa da nükleus pulposus için daha çok rejenerasyon odaklı gen tedavileri ve biyomoleküller üzerine yoğunlaşılmıştır. Özellikle mezenkimal kök hücreler çalışmalarda önemli yer tutmaktadır. Bu yazıda intervertebral disk dejenerasyonu tedavisinde her ne kadar daha uzun süreli ve büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç olsa da umut verici gelişmelerden bahsedildi.

Anahtar Kelimeler : intervertebral disk; dejenerasyon; disk iyileşmesi