TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 1     (Sayfalar: 038-043)

Sinir iyileşmesinde biyolojik hızlandırıcılar

Zeynel Mert Asfuroğlu 1, Fehmi Volkan Öztuna 2

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Mersin
2 VM Medical Park Mersin Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Mersin

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.06
Görüntüleme: 402
 - 
İndirme : 1220

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde çevresel sinir yaralanmaları sinir sistemini ilgilendiren rahatsızlıklar içerisinde sık görülen bir durumdur. Gelişen mikrocerrahi tekniklere karşın, sinir yaralanması sonrası duyu ve motor görevlerin tam olarak iyileşmesi her zaman sağlanamamaktadır. Biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak sinir iyileşmesinde kullanılabilecek biyolojik hızlandırıcılar ile ilgili deneysel ve öncü klinik çalışmalar dikkat çekmektedir. Sinir kanalları, sinir hücresi oluşumunu arttırıcı maddeler, Schwann hücresi, kök hücre ve trombositten zengin plazma bu hızlandırıcılara örnek olarak verilebilir. Biyolojik hızlandırıcıların etki yolunu anlayabilmek için sinir iyileşmesinin hücresel temellerinin bilinmesi gerekmektedir. Bahsedilen yöntemlerin sinir iyileşmesini arttırıcı etkileri deneysel olarak kanıtlanmış olmasına rağmen, klinik çalışmaların sayısı yetersizdir. İlerleyen zamanlarda bu konu başlığı altında anlatılan biyolojik hızlandırıcı seçeneklerine yenilerinin de ekleneceği ve klinik çalışmaların sayısının artacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler : sinir yaralanması; sinir iyileşmesi; biyolojik hızlandırıcılar