TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 1     (Sayfalar: 044-054)

Trombositten zengin plazma (PRP)`nın artrozlu dizlerde etkinliği

Alparslan Yurtbay 1, Ferhat Say 2

1 Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Samsun

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.07
Görüntüleme: 338
 - 
İndirme : 397

Osteoartrit (OA) hastalığının sürecini anlamak, bu hastalığın erken döneminde meydana gelen moleküler seviyedeki değişiklikleri hedef alan tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkı sunacaktır. Trombositten zengin plazma (Platelet-rich plasma, PRP), dizin OA hastalığında anabolik ve katabolik süreçler sonucu oluşan moleküler düzeydeki değişiklikleri hedef alır. Trombositten zengin plazma otolog büyüme faktörleri açısından zengindir. Biyoaktif moleküllerin doğal bir konsantrasyonunun elde edildiği, basit, düşük maliyetli ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinden birisidir. İyileşmenin doğal sürecinde rol alan moleküller lokal olarak iyileşme bölgesine yüksek miktarda verilerek vücudun yaralanma bölgesindeki doğal iyileşme sürecini arttırır. Böylece fonksiyonel iyileşme sürecinin hızlandırılması amaçlanır. Bu makalenin amacı, diz OA`lı hastalarda alternatif tedavi seçeneği olarak uygulanan PRP tedavisini, bilimsel açıdan yüksek kanıt düzeyi içeren literatür bilgileri rehberliğinde gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler : osteoartrit; diz; trombositten zengin plazma; büyüme faktörleri