TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 1     (Sayfalar: 061-066)

Biyofilm tabakasının özellikleri ve protez enfeksiyonlarındaki yenilikçi yaklaşımlar

Mehmet Batu Ertan 1, Bülent Erdemli 2

1 Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yozgat
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.09
Görüntüleme: 396
 - 
İndirme : 310

Periprostetik eklem enfeksiyonları (PEE), hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, tedavi masrafları da yüksek olan enfeksiyonlardır. Periprostetik eklem enfeksiyonları total eklem artroplastilerindeki en sık revizyon cerrahi sebeplerinden biridir. Mevcut PEE tablosu altında olgun biyofilm gelişimine bağlı olarak en sık uygulanan cerrahi yöntemler; implant korunarak debridman-antibiyoterapi (Debridement, Antibiotics, and Implant Retention-DAIR), tek basamaklı veya iki aşamalı revizyon cerrahileridir. İmplante edilen tüm bileşenlerin çıkarıldığı ya da değiştirildiği revizyon cerrahilerinde artroplasti materyallerinin üzerindeki biyofilmin tedavisi önemsiz hâle gelmektedir. Bu incelemenin odak noktası, implantın korunduğu tedavi stratejilerine yöneliktir. Periprostetik eklem enfeksiyonları tedavileri büyük ölçüde antibiyoterapi temellidir. Antibiyotiklerin daha etkili olması için, koruyucu biyofilm bariyerini bozmak amaçlı antibiyofilm tedavilerinin eklenmesi, böylece bakterilerin hareketsiz, metabolik olarak düşük aktivite durumundan çıkıp saldırıya açık hâle gelmesi gerekmektedir. Başarı oranını arttırmak amacıyla standart PEE stratejilerinin dışında yeni tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Bu yazıda biyofilm ile ilgili birçok yönden verilecek temel bilgilerin yanında yeni tedavi seçeneklerine odaklanılmıştır. Çalışmalarda tartışılan birçok teknik sadece in-vitro veya in-vivo koşullarda araştırılmış olsa da bu çalışmalar gelecekteki yeni tedavi stratejilerinin oluşmasına öncülük etmektedir.

Anahtar Kelimeler : periprostetik eklem enfeksiyonu; biyofilm; total kalça artroplastisi; total diz artroplastisi; antibiyoterapi