TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 1     (Sayfalar: 067-070)

Femur başı avasküler nekrozunda farmakolojik ve biyolojik tedaviler

Ahmet Salduz 1, Emre Özmen 2

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Western Üniversitesi, Ortopedik Cerrahi ve Ortopedik Travma Bilim Dalı, Ayak ve Ayak Bileği Birimi, London, Ontario, Kanada

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.10
Görüntüleme: 524
 - 
İndirme : 743

Avasküler nekroz (AVN), sebebi kesin olarak aydınlatılamamış bir patoloji olup gelişiminde çok sayıda etken rol oynamaktadır. Hastalığın gelişiminde öne sürülen farklı mekanizmaların ortak noktası nihai olarak femur başında kan akımının bozulmasıdır. Önerilen farmakolojik ve biyolojik (biyofiziksel) tedaviler, altta yattığı düşünülen etkenleri ve risk faktörlerini engellemeye yöneliktir. Farmakolojik tedavilerden başlıcaları asetilsalisilik asit, bifosfonatlar, antikoagülanlar, statinler ve vazodilatörlerdir. Biyolojik tedaviler arasında ise hiperbarik oksijen, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ve elektrik stimülasyon tedavisi gösterilebilir. Bu tedavilerin lezyonun gelişimini engellemede etkili olduğuna dair kanıt düzeyi yetersiz olup, eklemin korunmasının öncelikli olduğu erken evrelerde, küçük medial lezyonlar hariç kullanımları uygun değildir.

Anahtar Kelimeler : femur başı avasküler nekrozu; farmakolojik tedaviler; biyolojik tedaviler; biyofiziksel tedaviler