TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 075-077)

Subkondral kemiğin yapısı ve fizyolojisi

Tolga Keçeci 1

1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ordu

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.12
Görüntüleme: 766
 - 
İndirme : 286

Eklemleri oluşturan iki ana eleman; kıkırdak ve kemik, mekanik bir işlevi yerine getirmek amacıyla uyum içinde hareket eder. Kıkırdak, eklem yüzeyinde bir yatak görevi görürken; kemikse yapısal bir kiriş ve amortisör görevi görür. Bu anatomik olarak komşu dokuların her biri, diğerinin mekanik özelliklerindeki herhangi bir değişiklikten etkilenir. Son yıllarda artan ilgi ile birlikte, osteoartrit gibi sık görülen eklem patolojilerinin salt kıkırdak hastalığı olmadığı, kıkırdağın altında yer alan kemik dokuyla birlikte oluşturduğu osteokondral birimin bir hastalığı olduğu anlaşılmıştır. Osteoartritte, kıkırdak hasarına ek olarak, osteofitlerin ve kemik kistlerinin oluşumu gibi yapısal değişiklikler ile birlikte subkondral kemikte sklerotik değişiklikler vardır. Bu sklerotik değişiklikler ilerleyici kıkırdak yıkımıyla birlikte osteoartritin simgesi olarak kabul edilmektedir. Osteokondral defekt veya osteonekroz gibi diğer eklem hastalıklarının patogenezinin yeniden ele alınması; eklem hastalığının değerlendirilmesinde, yönetiminde ve prognozunda subkondral kemik plağının olası rolünü içermektedir. Eklem kıkırdağından subkondral kemiğe uzanan lezyonları yeterince değerlendirmek ve tedavi etmek için subkondral kemik yapısının ve işlevinin derinlemesine anlaşılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler : osteoartrit; subkondral kemik; subkondral kemik plağı; eklem yapısı; eklem hastalıkları