TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 078-085)

Kıkırdak görüntüleme yöntemleri

Neslihan Taşdelen 1, Ayşegül Görmez 1

1 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.13
Görüntüleme: 78
 - 
İndirme : 63

Osteoartrit (OA) prevalansı, popülasyonda beklenen yaşam süresinin uzaması ve artan obezite nedeniyle gittikçe artmaktadır. Mevcut klinik ve epidemiyolojik metotlarda altın standart görüntüleme, direkt grafiye dayanmaktadır. Ancak, bu alana yönelik olarak farklı cerrahi ve farmakolojik tedavi metotlarının ortaya çıkışı kıkırdağın noninvaziv olarak direkt görüntülemesinin önemini gittikçe arttırmıştır. Son yıllarda, manyetik rezonans görüntülemedeki gelişmelerle elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde morfolojik değerlendirme çok daha yüksek kalitede yapılabilmektedir. Elde edilen verilerin yarı-kantitatif skorlama metotlarıyla değerlendirilmesi hem hastalığın patofizyolojisini ve doğal seyrini anlamada yardımcı olmakta hem de hastaların tedavi takibinde kolaylık sağlamaktadır. Son dönemde, yeni geliştirmeye başlanan kompozisyonel metotlar (T2 haritalama, T1 rho ve delayed gadolinium enhanced MRI of cartilage `dGEMRIC` vs) kıkırdağın fizyolojik içeriğini noninvaziv şekilde değerlendirilebilmektedir. Bu veriler özellikle kıkırdak dejenerasyonunu çok erken dönemde ortaya koyabilmekte; yeni tedavi yöntemlerini, ilaçların etkinliğini değerlendirmede ve geliştirmede yardımcı olmaktadır. Bu derlemede, kıkırdak yapısı, yaralanma tipleri veya dejenerasyon sonucu ortaya çıkan değişiklikler anlatılacak ve bunları görüntülemede kullanılan radyolojik metotlardan, son dönemde ortaya konan gelişmelerle birlikte bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler : kıkırdak; manyetik rezonans görüntüleme; radyografi