TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 094-100)

Eklem içi enjeksiyonlar: Hyalüronik asit, kortikosteroid, trombositten zengin plazma (PRP)

Mahir Mahiroğulları 1, Emre Kocazeybek 2

1 Memorial Sağlık Grubu Şişli Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.15
Görüntüleme: 362
 - 
İndirme : 510

Kıkırdak lezyonları, eklemde ağrı ve fonksiyonel kayba yol açan dejeneratif sürecin başlangıcı olarak kabul edilir. Vasküler yapısından yoksun ve hiposelüler olması sebebiyle yenilenme kapasitesi oldukça düşüktür. Çalışmamızda kıkırdak lezyonlarının tedavisinde eklem içi (intraartiküler) kortikosteroid, hyalüronik asit (HA) ve trombositten zengin plazma (platelet rich plasma, PRP) gibi enjeksiyonların güncel pratikte uygulamalarını inceleyip literatürde sonuç ve yöntem belirten güncel rehberler, meta-analizler ve randomize klinik çalışmalar incelendi. Kıkırdak lezyonlarının tedavisinde eklem içi kortikosteroid, HA ve PRP kullanımına ait tartışmalar hâlen devam etmektedir ve kesin olarak kabul edilen bir görüş veya algoritma bulunmamaktadır. Literatür ve klinik tecrübelere göre kıkırdak lezyonlarının tedavisinde kortikosteroidlerin kısa vadede semptomatik olarak kullanıldığı, HA ise kıkırdak yenilenmesini uyarabildiği için orta ve uzun vadede, cerrahi düşünülmeyen hastalarda daha çok tercih edildiği gözlenmiştir. Trombositten zengin plazma ise genç, aktif, vücut kitle indeksi (VKİ) yüksek olmayan hasta grubunda semptomatik ve kıkırdak yenilenmesi açısından uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler : eklem içi enjeksiyon; PRP; kortikosteroid; hyalüronik asit