TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 101-107)

Kıkırdak lezyonlarında mezenkimal kök hücre uygulamaları: Kemik iliği ve yağ kökenli kök hücreler

Alper Kaya 1, Edip Yılmaz 1, Berhan Bayram 1

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Altunizade Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.16
Görüntüleme: 447
 - 
İndirme : 491

Kıkırdak dokusunun kanlanma ve iyileşme yetersizliği nedeniyle kıkırdak lezyonlarında tanı ve tedavi seçenekleri kesin sınırlara sahip değildir. Hastanın yaşı, aktivite düzeyi, beklentisi, ekstremitenin dizilimi, stabilitesi, kıkırdak lezyonunun lokalizasyonu ve evresi gerek konservatif gerekse cerrahi yöntemler için birbiri içine geçen bazı algoritmalar içerse de daha çok hastaya özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Konservatif ve cerrahi tedaviler arasında kök hücre uygulamaları da yer almaktadır ve yöntemin detayları ve sonuçları hakkında erken dönem bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Yağ veya kemik iliği kökenli kök hücrelerin kıkırdak dokusuna dönüşme yeteneği, doğru hazırlama ve uygulama tekniklerinin araştırılmasını gerektirmektedir. Elde edilen hücreler diğer hücrelerden çeşitli yöntemlerle ayrıştırıldıktan sonra enjeksiyonla ekleme uygulanmakta veya kıkırdak çatı implantlarına yerleştirilerek kıkırdak lezyonu onarılabilmektedir. Yöntemin iki aşamalı otolog kondrosit implantasyonu yerine geçebilme olasılığı kök hücrelere olan ilgiyi arttırmaktadır. Çalışmalar her ne kadar ümit verici olsa da gerek klinik skorlar ve hasta memnuniyeti, gerekse radyolojik ve histolojik olarak kıkırdağa dönüşme ve iyileşmenin değerlendirilmesi daha fazla sayıda ve uzun dönem takipli araştırmaların sonuçlarıyla mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler : kıkırdak defektleri; osteoartrit; mezenkimal kök hücre; kemik iliği; yağ dokusu; stromal vasküler fraksiyon