TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 127-132)

Kıkırdak lezyonlarında mozaikplasti (OAT-osteokondral greft transferi) uygulamaları

Mehmet Aşık 1, Taha Kızılkurt 1

1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.19
Görüntüleme: 416
 - 
İndirme : 618

Kıkırdak defektleri tedavisinde birçok cerrahi teknik geliştirilmiştir. Cerrahi yaklaşımlar, belirgin cerrahi hedefleri olan dört kategoriye ayrılabilir: Debridman, onarım, rejenerasyon ve doku transferi veya protezdir. Yüzey eklem kıkırdağı ve bağlı subkondral kemikten oluşan tek parça osteokondral otogreft transferi (OAT), kemikten kemiğe subkondral iyileşmeyle doğal osteokondral mimariyi hiyalin yüzey kıkırdağı ile güvenilir bir şekilde restore edebilmektedir. Potansiyel donör alan morbiditesi ve sınırlı donör alan mevcudiyeti ana dezavantajlarıdır. Lezyon boyutu 1-2 cm çaplı veya 1-4 cm2 yüzeyi kaplayan semptomatik defektler OAT için optimal lezyonlardır. İyi klinik sonuçlar için osteokondral otogrefti başarılı bir şekilde almak ve greftin defektli alana transferini gerçekleştirmek gibi uygulama sırasını iyi planlamak gerekmektedir. Lezyon boyutuna göre tek veya birden fazla greft kullanmak gerekebilir. Prosedür artroskopik yapılabildiği gibi ulaşım zorluğunda açık olarak da yapılabilir. Olası eş zamanlı dizilim bozukluğu, eklem instabilitesi ve menisküs lezyonları da önceden değerlendirilmeli ve gerekirse tedavisi eş zamanlı olarak planlanmalıdır. Doğru hasta seçimi ve teknikle başarılı klinik sonuçlar mümkündür.

Anahtar Kelimeler : kıkırdak; mozaikplasti; otogreft transfer