TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 142-150)

Taze osteokondral allogreft nakli

Gökhan Meriç 1, Burak Çağrı Aksu 1

1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.21
Görüntüleme: 350
 - 
İndirme : 211

Geniş ostekondral eklem kıkırdak lezyonları sık görülür ve tedavisi zordur. Kondral lezyonlar için literatürde mikrokırık, otolog osteokondral transplantasyon ve otolog kondrosit implantasyonu gibi çeşitli cerrahi tedavi seçenekleri tanımlanmıştır. Bu cerrahi yöntemlerin başarısız olması veya geniş osteokondral defekti olan hastalar için taze osteokondral allogreft (OKA) biyolojik kurtarıcı cerrahi tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Taze OKA`nın prensibi, kıkırdak defektlerinin subkondral kemikle birlikte osteokondral allogreft transferiyle değiştirilmesidir. Bu allojenik osteokondral doku, altta yatan bir subkondral kemikle birlikte canlı kondrositlere sahiptir ve matür hiyalin kıkırdaktan oluşur. Allojenik dokular daha önce kıkırdak hasarı geçirmemiş 35 yaş altı genç hastalardan elde edilir. Donörden elde edilen dokuların serolojik testlerinin ardından uygun ortamda dondurulmadan hücre canlılığı kaybedilmeden saklanır. Literatürde taze OKA transplantasyonu kıkırdak defektleri için güvenilir bir tedavi seçeneği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, eklem osteokondral defektlerinin tedavisinde kullanılan taze OKA transplantasyonunun klinik ve radyolojik sonuçlarını sunmak ve allogreft dokunun hazırlanması ve elde edilmesiyle birlikte cerrahi tekniğini tanımlamaktır.

Anahtar Kelimeler : kıkırdak; kıkırdak hasarı; osteokondral defekt; taze ostekondral allogreft; osteokondral transplantasyon