TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 157-161)

Kıkırdak lezyonlarında sınırlı metal implant uygulamaları

Tahsin Beyzadeoğlu 1, Muhammed Bilal Kürk 2, Hüseyin Gökhan Karahan 2

1 Beyzadeoğlu Klinik-Haliç Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.23
Görüntüleme: 425
 - 
İndirme : 272

Diz ekleminde sınırlı alanda oluşan kıkırdak lezyonları tedavi edilmediği takdirde, ilerleyerek dizde üç kompartmanın da artrozuyla sonuçlanmaktadır. Yüzey kaplama artroplastisinde (YKA) kullanılan sınırlı metal implantları, tam kalınlıkta kıkırdak defektleri olan orta yaşlı hastalarda biyolojik tekniklerle artroplasti arasındaki bir tercih olabilecek tedavi seçeneğidir. Bu tekniğin avantajı, sağlıklı dokuyu ve dizin biyomekaniğini bozmadan sınırlı alandaki hasarlı yüzeyin değişmesine imkân sağlamasıdır. Semptomatik kıkırdak lezyonlarının tedavisi için geliştirilen YKA`larda etkilenmemiş olan karşı eklem alanına implant uygulaması mevcut değildir. Yüzey kaplama artroplastisinin; anatomik yerleşimleri, monopolar ya da bipolar olmaları; bulundukları yüzeyi kaplama kriterlerine göre farklı tipleri mevcuttur. Detaylı bir fizik muayene ve görüntüleme neticesinde, uygun endikasyonlarda tercih edilmesi çok önemlidir. Cerrahi teknikte YKA`nın, mevcut kıkırdak defektinin tamamını kaplayacak şekilde olması ve uygulanan implantın sağlıklı kıkırdakla aynı seviyede veya 0,5 mm daha aşağı seviyede konulması ve eğer bir dizilim bozukluğu varsa düzeltici osteotomilerin de cerrahiye eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Sonuç olarak kıkırdak hasarlarında hem ağrıyı kontrol altına almak hem de artrozun ilerlemesini yavaşlatmak açısından YKA, faydalı, düşük morbiditesi olan bir cerrahi seçenektir.

Anahtar Kelimeler : diz; kıkırdak lezyonları; artroz; sınırlı yüzey kaplama artroplastisi