TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 2     (Sayfalar: 169-174)

Bağ lezyonu olan kıkırdak yaralanmalarına yaklaşım

Umut Akgün 1, Yiğit Umur Cırdı 2

1 Acıbadem Kerem Ali Aydınlar Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Acıbadem Ataşehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.25
Görüntüleme: 340
 - 
İndirme : 216

Diz ekleminin bağ yaralanmalarına kıkırdak sorunları sıklıkla eşlik etmektedir. Hastaya en uygun tedavi yöntemini belirlemek için kıkırdak lezyonun ayrıntılı şekilde tanımlanması gerekir. Lezyonun büyüklüğü, derinliği, lokalizasyonu, lezyonun oluşum süresi ve ilk oluş mekanizması en önemli parametrelerdir. Bu parametreler göz önünde bulundurularak kıkırdak lezyonları tedavisi planlandığında lezyondaki ilerleme başarılı şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Cerrahinin yapılma zamanı, ameliyata kadar geçen süre, travmanın mekanizması ve revizyon gibi faktörler kıkırdak hasarının ciddiyetiyle ilişkilidir, dolayısıyla fonksiyonel sonuçlar üzerine etkilidir. Osteoartrit gelişiminin önüne geçilmesi veya bu sürecin ötelenmesi tedavinin asıl amacıdır. Olası en iyi fonksiyonel sonuçlar normale en yakın kıkırdak dokuyla elde edilir. Günümüzde mikrokırık, otolog kondrosit implantasyonu, osteokondral otogreft transferi ve osteokondral allogreft transferi gibi biyolojik yöntemlerle kıkırdak hasarının tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği lezyonun özellikleri analiz edilerek belirlenir. Bu yazının amacı klinisyeni bağ yaralanmasının eşlik ettiği kıkırdak lezyonunun yönetimini en iyi şekilde sağlaması amacıyla lezyonun doğal seyri, anatomik özellikleri, tedavi seçenekleri ve hasta ilişkili sonuçlar hakkında bilgilendirmektir.

Anahtar Kelimeler : kıkırdak yaralanması; tendon hasarı; ön çapraz bağ yaralanması