TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 195-202)

Sporcu omuzunda biyomekanik

Mehmet Akif Akçal

1 Antalya Anadolu Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.29
Görüntüleme: 329
 - 
İndirme : 595

Bu derlemede omuz hareketinin yönü, bileşenleriyle bu hareketi gerçekleştirmek için omuz kuşağı üzerinde harekete katılan kaslar açıklanmaktadır. Omuz kuşağında bulunan eklemlere etki eden kuvvetler, glenohumeral ve skapulotorasik eklemler boyunca var olan kas ve kuvvet çiftlerine odaklanılmakta, glenohumeral, sternoklaviküler ve akromioklaviküler eklemlerin stabilitesine katkıda bulunan çeşitli yapılar tanımlanmaktadır. Ek olarak bu derlemede, sporcu omuzunda meydana gelen biyomekanik değişiklikler yapılan benzer çalışmalarla anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler : omuz; omuz biyomekaniği; sporcu omuzu