TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 207-211)

Sporcularda rotator manşet yırtıkları

Ata Can Atalar 1, Onur Tunalı 2

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.31
Görüntüleme: 401
 - 
İndirme : 726

Normal popülasyonda rotator manşet (kılıf) yırtıkları, genellikle 50 yaşından sonra dejeneratif yırtıklar olarak görülmektedir. Sporcularda ise rotator manşet yırtıkları, aşırı tensil yüklenme sonucu oluşan tekrarlayan mikrotravmalara bağlı, internal ya da eksternal sıkışma sonrası veya travma sonucu görülür. Yapılan spora göre görülme sıklığı değişmekle birlikte baş üstü sporcularda daha sık görülmektedir. Tedavi yöntemine sporcunun yaşı, yırtığın lokalizasyonu, büyüklüğü, sezon içi veya dışı olması, performansa etkisi, yapılan spor türü göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Normal popülasyona göre sporcuların beklentilerinin daha yüksek olduğu, dönmeleri gereken aktivite seviyesinin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Sporcularda, özellikle de baş üstü sporcularda, rotator manşet yırtığı sonrası aynı performans seviyesinde spora dönüşün her zaman mümkün olmadığı bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler : rotator manşet yırtığı; sporcu; internal sıkışma; artroskopi