TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 212-216)

Sporcularda görülen kısmi rotator kılıf yırtıkları

Koray Şahin 1, Mehmet Kapıcıoğlu 1, Kerem Bilsel 1

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.32
Görüntüleme: 336
 - 
İndirme : 334

Özellikle atıcılar olmak üzere elit sporcular omuz eklemindeki aşırı yüklenmeler ve rotator kılıf (manşet) tendonlarındaki tekrarlayan mekanik stresten dolayı rotator manşet patolojilerine yatkınlık gösterirler. Sporculardaki parsiyel rotator manşet yırtıklarının gerçek prevalansı asemptomatik yırtıkların sık görülmesinden ötürü düşünülenden daha yüksektir. Günümüzde omuz biyomekaniği konusundaki ilerlemeler ve gelişmiş görüntüleme yöntemleri sayesinde bu patolojiler hakkındaki bilgi seviyesi artmıştır. Birçok sporcu için konservatif tedavi parsiyel rotator manşet yırtıklarının tedavisinde ilk yaklaşımdır ve çoğunlukla bu yaklaşım yeterli olmaktadır. Cerrahi dışı tedavinin başarısız olduğu durumlarda ise semptomların giderilmesi ve spora dönüşün sağlanması adına cerrahi tedavi gerekli olabilmektedir. Cerrahi olarak artroskopik debridman veya artroskopik tamir seçenekleri mevcuttur. Ancak sporcularda yüksek beklentiden ötürü cerrahi tedavinin normal popülasyona kıyasla daha kötü sonuçları olabileceği bilinmelidir. Sporcular, özellikle atıcılar, cerrahi tedavi sonrası spora dönüş oranlarının düşük olabileceği ve tedavi sonrası sportif aktivite düzeylerinin düşük olabileceği konusunda tedavi öncesinde mutlaka uyarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : rotator manşet; parsiyel rotator manşet yırtığı; sporcu