TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 217-224)

Baş üstü sporcularda superior labrum anterior-posterior (SLAP) yaralanmaları

Barış Kocaoğlu 1-2, İrem Hazal İnan 1

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Acıbadem Altunizade Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Sporcu Sağlığı Merkezi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.33
Görüntüleme: 397
 - 
İndirme : 485

Superior labrum anterior-posterior (SLAP) yaralanmaları ilk olarak 1985`te Andrews tarafından tanımlanmıştır. Fırlatmanın kinematiği, omuza etki eden muazzam kuvvetler nedeniyle oldukça karmaşıktır. Superior labrum anterior-posterior yaralanmaları sporcularda sık görülür ve baş üstü sporcular tarafından gerçekleştirilen kompresyon, traksiyon veya tekrarlayan baş üstü faaliyetlerden kaynaklanan travmanın sonucudur. Ancak patofizyoloji ve tedavi seçenekleri üzerinde bir fikir birliği yoktur. İlk önerilen tedavi, germe egzersizleri, antienflamatuvar ilaçlar ve aktivite modifikasyonlarıyla rehabilitasyona dayanmaktadır. Bahsedilen konservatif tedavi yöntemleri yetersiz kalırsa, artroskopik cerrahiyle tedavi gerekebilir. Superior labrum anterior-posterior yaralanmalarının tedavisinde ana tartışma, cerrahi onarım mı yoksa tenodez mi yapılacağına karar vermektir. Yaralanma tipi ve buna bağlı ek yaralanmalara göre yapılacak işlemler düşünülür. Tenodez veya onarımın ne zaman endike olacağı, konservatif tedavinin sınırının ne olduğu, fonksiyonel sonuçlarda cerrahi teknikler arasında fark olup olmadığı, spora dönüş veya yeniden ameliyat olma oranlarının ne olduğu cerrah için temel sorulardır. Şu anda, klinik sonuçlar hastaların yaşına, spor veya iş aktivitelerine göre değişiklik göstermektedir. Bu derleme, SLAP yaralanmasının patofizyolojisi, tedavi seçenekleri, sonuçları, aktivitelere dönüş ve komplikasyonları ile ilgili tartışmalı noktalardaki kanıtları sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : superior labrum anterior ve posterior; tenodez; SLAP onarımı; biseps; spora dönüş