TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 225-233)

Sporcularda skapular diskinezi görülme sıklığı ve omuz yaralanmaları ile ilişkisi

İrem Düzgün 1, Taha İbrahim Yıldız 1

1 Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.34
Görüntüleme: 374
 - 
İndirme : 807

Skapular diskinezi, baş üstü spor yapan sporcuların büyük çoğunluğunda görülen ve skapulanın anormal statik ve dinamik hareketleri ile karakterize bir durumdur. Skapular diskinezinin varlığı ve omuz yaralanmalarındaki rolü ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların sonuçlarının yorumlanmasına ve sentezlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, sporcularda görülen skapular diskinezinin sıklığının ve omuz yaralanmaları ile ilişkisinin incelenmesiydi. Bu amaçla, kapsamlı bir literatür taraması yapıldı ve bu alandaki çalışmalar incelendi. Sonuç olarak, baş üstü spor yapan sporcularda skapular diskinezinin görülme sıklığı ile ilgili ortak görüş saptansa da var olan diskinezinin omuz yaralanmaları ile ilişkisi konusunda ortak bir görüş bulunamadı. Genel anlamdaysa kinetik zincirin bir parçası olan skapulanın anormal hareket paternine sahip olması, izole bir risk faktörü olmasa da kinetik zincirde bozulmaya yol açması nedeniyle omuz yaralanmalarına yol açabileceği sonucuna varıldı. Skapular diskinezinin tedavisindeyse yapılan spor da göz önüne alınarak yoğun bir tedavi programına ve görece uzun takip süresine ihtiyacın olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : skapular diskinezi; skapular disfonksiyon; skapular stabilizasyon