TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 234-238)

Baş üstü sporcularda anterosuperior ve posterosuperior sıkışma sendromu

Edip Yılmaz 1, Tahir Koray Yozgatlı 2

1 Acıbadem Altunizade Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Sporcu Sağlığı Merkezi, İstanbul
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.35
Görüntüleme: 396
 - 
İndirme : 369

Baş üstü atış yapan sporcularda görülen en yaygın patolojik süreçlerden biri internal sıkışmaya bağlı olarak arka omuz ağrısıdır. İnternal sıkışma; temelde rotator manşet tendonun humerusun büyük tüberkülüyle glenoidin arka üst köşesi arasına sıkışmasına bağlı olarak oluşmaktadır. Bu patolojik sürecin oluşmasındaki temel sorun sürekli olarak tekrarlanan omuz abdüksiyon ve zorlayıcı dış rotasyon hareketleriyle omuzun anatomik ve fizyolojik yapısının değişmesidir. Baş üstü atış yapan sporcular genelde omuz sertliğinden, uzun süreli ısınma ihtiyacı duymaktan, performans düşüklüğünden ve arka omuz ağrısından şikâyet etmektelerdir. Fizik muayenelerinde; omuz ekleminde iç rotasyon kısıtlılığı, posterior sıkıştırma testiyle omuz arkasında oluşan ağrı bulguları mevcuttur. Bu hastalarda çekilen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve grafilerde rotator manşet yırtıkları, labrum lezyonları ve Bennett lezyonu (glenoid ekzositoz) görülebilir. Cerrahi tedavi sonuçları belirsiz olduğundan öncelikle arka kapsül germe egzersizi, ağrı kesiciler ve dinleme gibi konservatif yöntemler denenmelidir. Cerrahi tedavi yapılacak hastalarda asıl patolojiyi belirlemek çok önemlidir ama genelde cerrahi olarak artroskopik debridman uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : baş üstü spor; sıkışma sendromu; spora dönüş