TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 239-243)

Sporcularda anterior omuz instabilitesi

Hakan Turan Çift 1

1 Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.36
Görüntüleme: 287
 - 
İndirme : 606

Omuz instabilitesi genel popülasyonda nispeten yaygın bir problem olmasına rağmen insidansı sporcularda genel popülasyona oranla iki kat daha sık gözlenir. Sporcularda ayrıntılı bir hikâye alınıp kapsamlı muayene yapılarak omuz instabilitesi derecesini, sıklığını, etiyolojisini ve yönünü iyi değerlendirmek gerekir. Tanı yöntemleri arasında grafilerle birlikte bilgisayarlı tomografi kemik patolojileri belirlemede önemlidir. Omuz manyetik rezonansı (MR) mutlaka çekilmeli ve yumuşak dokular değerlendirilmelidir. Sporcularda omuz çıkığının tedavisi genellikle cerrahi tedavidir. İlk çıkıkta ise yapılan spora göre değişmekle birlikte konservatif tedavi uygulanabilir. Cerrahi tedavide artroskopik yumuşak doku prosedürleri veya artroskopik/açık kemik prosedürleri yer alır. Yumuşak doku prosedürleri arasında artroskopik Bankart tamiri, artroskopik Bankart tamiriyle remplissage ameliyatı; kemik prosedürleri arasında ise artroskopik Latarjet, açık Latarjet veya diğer kemik blok prosedüleri yer alır.

Anahtar Kelimeler : anterior omuz çıkığı; Bankart; Latarjet; sporcular