TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 264-272)

Sporcularda dirsek sorunlarının epidemiyolojisi ve önleyici yaklaşımlar

Sergen Devran 1

1 İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.41
Görüntüleme: 184
 - 
İndirme : 144

Her yaştan ve beceri seviyesinden insanların spora artan ilgisi, son yıllarda sporla ilgili yaralanmaların da artmasına neden olmuştur. Bu yaralanmalar arasından, dirsek çevresi yumuşak doku ve kemik yaralanmaları oldukça sık görülür ve birçoğu aşırı kullanıma bağlı olarak gelişir. Dirsek eklemi, tüm eklem yaralanmaları arasında daha ciddi komplikasyonlar oluşturabilmesi nedeniyle önemli bir yere sahiptir ve spor branşları arasında epidemiyolojik olarak belirgin farklılıklar gösterir. Baş üstü ve fırlatma aktivitelerinin daha yaygın kullanıldığı branşlarda dirsek ekleminde meydana gelen valgus stresi nedeniyle akut ve kronik yaralanma sıklıkları artar veya güçlü dirsek hiperekstansiyonu gerektiren vuruşların olduğu sporlarda olekranon ile ilgili patolojiler daha ön plana çıkar. Bu bağlamda yaralanmalar ve spor branşları özelinde risk faktörlerini belirlemek ve oluşum mekanizmalarını anlamak, yaralanmalardan korunmak için önceliklidir ve daha sonrasında geliştirilecek yaralanmalardan korunma stratejileri için temel bilgiyi barındırır. Bu yazıda dirsek eklemi akut ve aşırı kullanım yaralanmalarının epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi ve önleyici yaklaşımların risk faktörleriyle birlikte aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : dirsek yaralanmaları; ulnar kollateral bağ yaralanması; ekstansör tendinopati; epidemiyoloji; dirsek yaralanmalarından korunma