TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 3     (Sayfalar: 286-293)

Baş üstü sporcularda dirsek medial kollateral bağ yaralanmaları

Emre Bilgin 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.44
Görüntüleme: 171
 - 
İndirme : 172

Baş üstü sporcularda medial kollateral bağ (MKB) yaralanmaları genellikle dirseğin kronik ve tekrarlayan valgus zorlanmasına, nadiren de akut travmaya bağlı olarak meydana gelmektedir. Medial kollateral bağ yaralanmalarında karakteristik olarak, dirsek medialinde ağrı, instabilite ve atış hızında azalma gibi şikâyetler görülmektedir. Hareketli valgus stres testi ve sağma (milking) manevrası fizik muayenede tanıya yardımcı testlerdir. Tedavide ilk seçenek olarak dirseğin 1-2 hafta immobilizasyonunu takiben rehabilitasyon programları uygulanır. Cerrahi dışı tedavinin başarısız olduğu durumlarda ise altın standart tedavi bağın rekonstrüksiyonudur. Seçilmiş hasta grubunda primer tamir rekonstrüksiyona alternatif olarak düşünülebilir. En sık kullanılan rekonstrüksiyon teknikleri Jobe ve kenetleme (docking) tekniğiyle bunların modifikasyonlarıdır. Herhangi bir tekniğin diğerine klinik açıdan kesin kanıtlanmış bir üstünlüğü gösterilememiştir. Medial kollateral bağ yaralanması sonrası spora dönüş oranları %80`in üzerindedir fakat sporcunun tam anlamıyla rekabetçi seviyeye dönmesi 1-1,5 yıldan uzun sürebilmektedir.

Anahtar Kelimeler : medial kollateral bağ; baş üstü sporcu; dirsek; rekonstrüksiyon