TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 4     (Sayfalar: 403-407)

Başparmak kökü artritinde artroskopik girişimler

Mehmet Ali Acar 1, Ebubekir Eravşar 2, Ali Özdemir 1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2 Konya Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.62
Görüntüleme: 288
 - 
İndirme : 175

Başparmak kökü artriti, oldukça sık görülen bir artrit çeşididir ve sıklıkla kadınlarda gözlenir. Elin en önemli parmağı başparmak olduğu için hastalarda ciddi fonksiyonel kayıplar gözlenir. Tedavide öncelikli olarak yaşam tarzı değişiklikleri, antienflamatuvar ilaçlar, splintler ve enjeksiyonlar gibi konservatif tedaviler tercih edilir. Konservatif tedavilerden fayda görmeyen hastalarda artroskopik ve artroskopi yardımlı tedaviler uygulanabilir. Erken evre artritlerde artroskopik debridman, sinovektomi ve termal büzüştürme yapılabilir. Daha ileri evrelerde gelişen kıkırdak hasarı ve daralmaya bağlı olarak hemitrapezektomi yapılabilir. Hemitrapezektomi sonrası gevşeklik ve güç kaybı yaşanmaması adına süspansiyon plasti ve interpozisyon artroplastileriyle stabilite arttırılabilir. Başparmak artroskopisinin öğrenme eğrisi uzundur ve damar, sinir, tendon yaralanmaları gibi komplikasyonlar gelişebilir. Ancak minimal invaziv bir cerrahi yöntem olması sebebiyle kendince avantajları mevcuttur.

Anahtar Kelimeler : başparmak kökü artriti; başparmak kökü artroskopisi; interpozisyon artroplastisi; karpometakarpal; süspansiyonplasti; trapezyometakarpal