TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 409-417)

Ortopedik onkolojinin dünü, bugünü, yarını

Harzem Özger 1, Buğra Alpan 2

1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, (Emekli Öğretim Üyesi), İstanbul
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.63
Görüntüleme: 347
 - 
İndirme : 298

Son dört dekada kadar ekstremite yerleşimli primer habis kas-iskelet sistemi tümörlerinin temel tedavisi ampütasyon olarak kabul edilmekte ve ampütasyona rağmen hastaların sağkalım oranı %20`yi geçmemekteydi. Sarkom biyolojisinin daha iyi anlaşılması, cerrahi tedavi prensiplerinin belirlenmesi, cerrahi tekniklerin ilerlemesi, çoklu kemoterapi protokolleri ve gelişmiş radyoterapi uygulamalarının ortaya çıkması ve deneyimli multidisipliner ekiplerin bulunduğu özelleşmiş merkezlerin kurulmasıyla uzuv koruyucu/kurtarıcı cerrahi felsefesi doğmuştur. Ortopedik onkoloji yolculuğunda, başladığımız noktaya göre çok ileride olmamıza, bugün pek çok hastayı işlevsel durumdaki uzvuyla birlikte hayata geri kazandırabilmemize rağmen günümüzde hâlen, doğru zamanda ve doğru adreste tedavi edildiği hâlde kaybedilen %35`lik bir hasta grubu bulunmaktadır. Ortopedik onkolojinin yarınından beklentimiz, hem tüm hastaların ideal şartlarda tedavi edilebileceği bir organizasyonun sağlanabilmesi hem de bilimsel, teknolojik gelişmeler ışığında bugüne kadar ne yaparsak yapalım kurtaramadığımız hastalara çare sağlayabilmektir.

Anahtar Kelimeler : ortopedik onkoloji; dün, bugün, yarın; uzuv kurtarıcı cerrahi; uzuv koruyucu cerrahi; kas-iskelet sistemi tümörleri