TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 418-426)

Yumuşak doku sarkomlarının genel özellikleri ve sınıflandırılması

Ahmet Salduz 1, Serkan Bayram 1

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.64
Görüntüleme: 404
 - 
İndirme : 1413

Sarkom; kemik, kıkırdak, yağ, kas, kan damarları, fibröz doku veya diğer bağ ya da destekleyici doku dâhil olmak üzere vücudun tüm mezankimal kökenli dokularından kaynaklanan malign tümörlerin genel adıdır. Amerikan Kanser Derneği, 2023 yılı için Amerika Birleşik Devletleri`nde yaklaşık 13.400 (erkeklerde 7.400 ve kadınlarda 6.000) yeni yumuşak doku sarkomu teşhis edileceğini ve yaklaşık 5.140 kişinin (2.720 erkek ve 2.420 kadın) yumuşak doku sarkomundan öleceğini tahmin etmektedir. Sarkom gelişimiyle bağlantılı bazı genetik tanılar ve çevresel faktörler bildirilmesine rağmen sarkomların çoğu sporadik ve idiopatiktir. Yumuşak doku ve kemik tümörleri sınıflandırması (cilt 3) beşinci baskısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2020 yılında yayımlandı. Son sınıflama ile 100`den fazla farklı histolojik ve moleküler alt tipte yumuşak doku sarkomu olduğu ve her bir alt tipin değişken klinik davranış sergilediği bildirilmiştir. Yumuşak doku tümörü sınıflandırması genel olarak hücre türüne göre yapılır. Bunun için morfolojik, immünohistokimyasal ve genetik özelliklere bakılır. Tümör bölgesi ve derecesinin yanı sıra, yumuşak doku sarkomunun histolojik alt tipi önemli bir prognostik göstergedir.

Anahtar Kelimeler : sarkom; yumuşak doku; mezankimal doku; epidemiyoloji; sınıflandırma