TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 445-450)

Yumuşak doku sarkomlarında F18 FDG PET/BT kullanımı

Hatice Uslu 1, Mehmet Tarık Tatoğlu 1, Ebru İbişoğlu 1

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.66
Görüntüleme: 322
 - 
İndirme : 408

Yumuşak doku sarkomları (YDS); kıkırdak, bağ ve yağ dokusu, periferik sinirler ve damarlardan gelişebilen, erişkin malignitelerinin yaklaşık %1`ini, çocukluk çağı malignitelerinin yaklaşık %15`ini oluşturan, nadir görülen, heterojen, solid malign mezenkimal tümörlerdir. Yumuşak doku sarkomlarının klinik ve biyolojik davranışı birbirinden farklı 50`den fazla histolojik alt tipi tanımlanmıştır. Yumuşak doku sarkomlarının evreleme, yeniden evreleme, tedavi yanıtının değerlendirilmesi ve takibinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmakta olup, ayrıca akciğer metastazlarının değerlendirilmesi başlıca olmak üzere uzak metastazların değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi kullanılmaktadır. Kombine bir görüntüleme yöntemi olan flor 18 florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/ bilgisayarlı tomografi (F18 FDG PET/BT); tanı, evreleme, yeniden evreleme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi (kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi vb.) amaçlarıyla bu tümör grubu için sıklıkla kullanılmaktadır. Sarkomlar genel olarak yüksek FDG afiniteli tümörler olması nedeniyle tümör glikoz metabolizmasının in-vivo olarak görüntülemesini sağlayan, tümör ve/veya metastazlarının hem morfolojik hem de metabolik özelliklerini değerlendirebilen, birçok tümörün tanı ve takibinde çok önemli bir yeri olan eşsiz bir görüntüleme yöntemidir. Öyle ki düşük dereceli (Grade 1) YDS`lerde genel olarak düşük FDG afinitesi olması, yüksek dereceli (Grade 2-3) YDS`lerde yüksek FDG afinitesi olması nedeniyle primer tümörün derecesinin öngörülmesinde, ayrıca biyopsi lokalizasyonunun belirlenmesinde, radyoterapi yanıtı değerlendirmesinde, nüks ile radyoterapiye sekonder değişikliklerin ayrımının yapılmasında, cerrahi sonrası granülasyon dokusu ve nüks ayrımının yapılmasında F18 FDG PET/BT görüntüleme yöntemi önemli katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : F-18 FDG; PET/BT; yumuşak doku sarkomları