TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 451-460)

Yumuşak doku sarkomlarında tüm vücut manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanımı

Mustafa Sungur 1, Cem Burak Kalaycı 2

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.67
Görüntüleme: 290
 - 
İndirme : 224

Yumuşak doku sarkomlarında ilk tanıda evreleme, kemoterapiye yanıtın değerlendirilmesi, nüks ve metastazların takibi için tüm vücut görüntüleme gerekir. Bu amaçla kullanılan tüm vücut manyetik rezonans görüntüleme (MRG); yumuşak doku rezolüsyonunun çok iyi olması, kemik metastazlarını da başarılı bir şekilde tespit edebilmesi, tüm vücut tarama sırasında aynı seansta primer tümöre yönelik detaylı anatomik inceleme yapılabilmesi, metastazlara yönelik cerrahi tedavi gerekirse de buna yönelik yeterli görüntüleri sağlayabilmesi ve başka tetkik gerektirmemesi, fonksiyonel görüntüleme sekansları sayesinde kemoterapi yanıtının değerlendirilebilmesi, iyonize radyasyon gerektirmemesi nedeniyle çok değerli ve gittikçe daha çok tercih edilen bir görüntüleme yöntemidir. Klinik özellikleri ile diğer yumuşak doku sarkomlarından farklılık gösteren miksoid liposarkom pozitron emisyon tomografisine (PET) duyarlı olmadığı için bu alt tipte tüm vücut görüntüleme için özellikle tüm vücut MRG önerilmektedir. Özellikle çocuklarda ve Li-Fraumeni sendromu gibi hayat boyu izlem gerektiren kanser yatkınlık sendromlarında iyonize radyasyon içermediği için pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi`ye (PET-BT)`ye göre daha güvenlidir. Yumuşak doku sarkomlarının değerlendirilmesi için kullanılan tüm vücut MRG hareketli masada özel sarmallar kullanılarak 45 dakika-bir saat arası sürmektedir. En az iki anatomik sekans (örneğin; STIR `short tau inversion recovery` ve T1 post-kontrast VIBE `volumetric interpolated breath-hold examination`) ve bir fonksiyonel sekans (difüzyon ağırlıklı MRG) kullanılarak hem yumuşak doku hem de kemik kitleleri yüksek duyarlılık ve özgüllükle saptanabilir.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomu; tüm vücut görüntüleme; tüm vücut MRG