TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 467-469)

Yumuşak doku sarkomlarında ayırıcı tanı

Celil Alemdar 1, Mahmut Nedim Aytekin 2

1 Medicana International İstanbul Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.69
Görüntüleme: 287
 - 
İndirme : 253

Yumuşak doku sarkomlarının ayırıcı tanısı zor ve karmaşıktır. Tanı sürecinin sağlıklı yürümesi güçlü bir iş birliği ile mümkündür. Kas iskelet sistemi tümörleri alanında uzman hekimlerin katılımıyla oluşan multidisipliner tümör konseyleri bu bakımdan büyük öneme sahiptir. Konseyler klinik, görüntüleme ve histopatolojik açıdan detaylı değerlendirme imkânı sağlar. Özellikle ortopedik onkoloğun klinik bulguları radyolog ve patolog açısından yol gösterici nitelikte olduğu için çok kıymetlidir ve tanı sürecinin ilk basamağıdır. Bununla birlikte, çağımızın sunduğu imkânlar doğrultusunda görüntüleme teknolojisinin gelişmesi ve patoloji alanında uygulamaya giren pek çok yenilik ayırıcı tanıda bize yeni fırsatlar sunmuştur. Son yıllarda özellikle moleküler patoloji alanında dikkat çeken gelişmeler olmuş ve araştırmacılar yüzlerce molekülün yumuşak doku kanserleri ile bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Bu sayede polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), in-situ hibridizasyon (ISH), floresan in-situ hibridizasyon (FISH), ribonukleik asit (RNA) dizilimi ve deoksi ribonukleik asit (DNA) dizilimi gibi tekniklerin kullanıldığı moleküler yöntemler geleneksel patoloji açısından tamamlayıcı nitelikte olmuştur. Bu gelişmeler bir taraftan yumuşak doku kanserlerini daha iyi tanımamızı ve doğru teşhis etmemizi sağlarken, diğer taraftan da karşımıza ayırıcı tanı zenginliği çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomları; ayırıcı tanı; sarkom