TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 470-474)

Yumuşak doku sarkomlarında cerrahi tedavisi prensipleri

Erhan Okay 1, Enes Kanay 1, Buğra Alpan 2

1 İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.70
Görüntüleme: 91
 - 
İndirme : 70

Yumuşak doku sarkomları (YDS) nadir görülen ve histolojik olarak pek çok farklı dokudan köken alabilen heterojen tümörlerdir. Yumuşak doku sarkomlu hastalar için tedavi planlaması; ortopedik onkologlar, radyolog, patolog, medikal ve radyasyon onkologları ve gereğinde plastik ve rekonstrüktif cerrahlar ile kalp damar cerrahlarından oluşan multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu ekip, hastanın tanı öncesi değerlendirmesinde biyopsi planlanmasında, patolojik örnek alındıktan sonra tanı aşamasında, tanı sonrasında ise kişiye özel tedavi planlamasında etkin rol oynamalıdır. İyi huylu düşünülerek yapılan yetersiz cerrahi, hastada lokal nüks ve buna bağlı metastaz riskini arttırmaktadır. Tümörün uygunsuz çıkarılması tümör yatağına ilave olarak daha agresif bir cerrahi ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Biyopsinin uygunsuz yapılması ise ampütasyon kararına kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Tüm bu aşamaların eksiksiz uygulanması sürecinde cerrahi tedavi prensipleri, bu süreçte ortopedik onkoloğun sorumluluğunda olmakla birlikte multidisipliner ekipteki diğer bölümlerin de dâhil olduğu bir aşamadır. Bu bölümde, yumuşak doku sarkomlarının cerrahi tedavisinde dikkat edilmesi gereken ana hususların özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomu; cerrahi prensipler; geniş cerrahi rezeksiyon