TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 484-487)

Eklem içi yumuşak doku sarkomlarının teşhis ve tedavi prensipleri

Hüseyin Yusuf Yıldız 1, Mustafa Onur Karaca 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.72
Görüntüleme: 352
 - 
İndirme : 407

Eklem içi yumuşak doku tümörleri nadiren görülürken eklem içi yumuşak doku sarkomları ise daha nadir görülen bir antitedir. Başta diz eklemi olmak üzere; kalça, dirsek, ayak bileği ve diğer eklemlerde görülebilir. Sinovyal sarkom ve sinovyal kondrosarkom en sık bildirilen iki tümör olmakla birlikte malign tenosinovyal dev hücreli tümör, miksofibrosarkoma ve epiteloid tümör de eklem içi tutulum sergileyebilir. Eklem çevresi kemik ve yumuşak doku başlangıçlı sarkomlar da eklem içine kırık, tendon-ligament bağlantıları ve sinovyum yoluyla bulaşım gösterebilir. Eklem içi sarkomlara temel güncel yaklaşım radyolojik bütün verilerin kullanılarak kitlenin özelliklerinin belirlenmesi sonrası uygun bölgeden biyopsi yapmak ve/veya kitlenin eklem ile birlikte eksizyonu/rezeksiyonudur.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomu; sinovyal sarkom; sinovyal kondrosarkom; ekstraartiküler rezeksiyon