TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 488-496)

Yumuşak doku sarkomlarında plansız cerrahi

Önder Ofluoğlu 1, Hüseyin Bilgehan Çevik 2, Seyit Ali Gümüştaş 3

1 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
3 Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.73
Görüntüleme: 358
 - 
İndirme : 236

Ameliyat öncesi değerlendirmenin eksik ya da hatalı yapılması ve makroskobik ya da mikroskobik negatif cerrahi sınırlar elde edilemeyen sarkom cerrahileri `plansız cerrahi` olarak tanımlanır. Plansız yumuşak doku sarkomu cerrahisi sonucu cerrahi ve onkolojik sekeller hastaların ekstremitelerini hatta yaşamlarını tehdit eden durumlara kadar farklı onkolojik ve medikolegal sorunlara neden olabilir. Yumuşak doku sarkomlarında ameliyat öncesi değerlendirme, biyopsi ve cerrahi, kemoterapi radyoterapi gibi ek tedavileri içeren tanı ve tedavi süreci, sarkom konusunda yeterli bilgi, deneyim ve beceriye sahip hekimler ya da merkezlerce uygulanmalıdır. Plansız cerrahi olgularında yeniden lokal görüntüleme ve evrelemeyi takiben, tümör yatağının geniş cerrahi sınırlarla rezeksiyonu standart tedavidir. Tek başına adjuvan radyoterapinin plansız cerrahi sonrası tedavide yeri yoktur ve yetersiz cerrahinin alternatifi olamaz. Bu derlemede, sarkom hastalarının tedavisinde karşılaşılan `plansız cerrahi` kavramının önlenmesi, sonuçları ve yönetimi, literatür verileri ve kendi deneyimimiz ışığında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler : plansız eksizyon; cerrahi sınır; lokal rekürrens; yumuşak doku sarkomu