TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 502-506)

Yumuşak doku sarkomlarında radyoterapi (ameliyat öncesi/ameliyat sonrası)

Dündar Sabah 1, Hüseyin Kaya 1, Emine Serra Kamer 2

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.75
Görüntüleme: 280
 - 
İndirme : 225

Yumuşak doku sarkomlarının nadir görülmesi ve 50`den fazla alt grubu olması tanı ve tedavide güçlükler oluşturmaktadır. Tüm malign tümörlerin tedavisinde olduğu gibi yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde de cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olmak üzere üç temel tedavi uygulanmaktadır. Güncel radyoterapi tekniklerinin kullanıma girmesiyle doz dağılımlarında elde edilen başarılar; lokal kontrol ve hastalıksız sağkalımda artış sağlamasının yanı sıra yan etki özelliklerinde de azalma sağlayarak hayat kalitesi üzerine olumlu etki göstermektedir. Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde radyoterapinin rekürrensi azaltmakta faydalı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Uygulama zamanı olarak ameliyat öncesi, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrası şeklinde uygulanabilmektedir. Nadiren eşlik eden hastalıkları veya yaygın metastazları nedeniyle cerrahi uygulanamayan olgularda tek başına küratif veya palyatif amaçla uygulanabilir. Radyoterapinin zamanlaması konusunda fikir birliği yoktur. Radyoterapinin ameliyattan önce mi yoksa sonra mı uygulanması gerektiği ve ameliyat ile radyoterapi arasındaki süre net değildir. Bu derlemede yumuşak doku sarkomlarında radyoterapi tedavisinin zamanlaması ve tekniği tartışılarak özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : yumuşak doku sarkomu; radyoterapi; radyoterapi zamanı; brakiterapi