TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 5     (Sayfalar: 529-542)

Yumuşak doku sarkomlarının anatomik lokalizasyonları ve görülme sıklığı

Korhan Özkan 1, Erhan Okay 2

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.79
Görüntüleme: 99
 - 
İndirme : 126

Yumuşak doku sarkomları, nadir görülen heterojen tümörlerdir. Hastalar çoğunlukla yüksek dereceli ve hızlı büyüyen bir kitleyle başvurabilmektedir. Düşük dereceli histolojiye sahip yumuşak doku sarkomlarında ise asemptomatik uzun sürede yavaş büyüyen bir lezyon hikâyesi olabilmektedir. Temel bilimlerdeki gelişmeler sayesinde son 10 yılda tümör alt tiplerinin tanısında yardımcı patolojik belirteçlerin sayısı artmıştır. Ancak farklı alt tiplerin tanısının konulması hâlâ zorluklar barındırmaktadır. Ortopedik onkoloji, kemoterapi ve radyoterapideki gelişmelerin yanında çok disiplinli bir yaklaşımın uygulanmasıyla önemli bir yol kat etmiştir. Nadir olan bu tümör grubunda ilk başvuruda erken tanı için klinisyen farkındalığının artması, tedavi sonuçlarını da olumlu yönde etkileyecektir. İyi huylu bir kitle olduğu düşünülerek sıkça uygulanan yetersiz tedaviler, bu nadir tümör grubunda ortopedik onkologlar için sonraki cerrahi tedavileri zorlaştırmaktadır. Bu bölümde, ülkemizin önde gelen ortopedik onkologlarına ait farklı yumuşak doku sarkomu vaka örneklerinin sunulması, değerli bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması amaçlanmıştır. Örnek vakalar, farklı anatomik lokalizasyonlara göre gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler : ortopedik onkoloji; yumuşak doku sarkomu; geniş cerrahi rezeksiyon