TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2023, Cilt 22, Sayı, 6     (Sayfalar: 554-559)

Deprem nedenli çoklu travma hastalarına ilk yaklaşım

Mehmet Ali Deveci 1, Karya Şenköylü 2

1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 5. Sınıf öğrencisi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2023.83
Görüntüleme: 495
 - 
İndirme : 306

Depremler, altyapıda önemli tahribatlara yol açabilen ve çoklu travma hastalarını da içeren birçok can kaybına sebep olabilen doğal afetlerdir. Deprem sonrasında çoklu travma hastalarına ilk yaklaşım hayat kurtarıcı olabilir ve sonuçlarını belirlemede büyük bir rol oynar. Bu makalenin amacı, bir deprem sonrasında çoklu travma hastalarına ilk yaklaşıma dair bir genel bakış sağlamaktır. ABCDE yaklaşımı, sağlık çalışanlarının hızlı bir şekilde hayati tehlike arz eden yaralanmaları tespit etmelerine ve tedavi etmelerine yardımcı olur. Bu yaklaşım, hava yolu, solunum, dolaşım, nörolojik sistemi ve eksiklikleri kapsayan beş ana adımdan oluşur. Bu adımlar, acil durumlarda sağlık çalışanlarının hasta durumunu hızlı bir şekilde değerlendirmelerini ve uygun tedaviyi başlatmalarını sağlar. ABCDE yaklaşımına ek olarak, ilk değerlendirme aynı zamanda hemen müdahale gerektiren yaralanmaların tespit edilmesini de içermelidir. İlk değerlendirme tamamlandıktan sonra, çoklu travma hastaları daha fazla değerlendirme ve tedavi için bir tıbbi kuruma taşınmalıdır. Hastaların hızlı bir şekilde taşınması da çok önemlidir. Deprem sonrasında, yıkılmış binalar ve enkaz yığınları gibi engeller, hastaların kurtarılmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, sağlık çalışanları uygun ekipman ve teknikler kullanarak hastaları güvenli bir şekilde kurtarmalı ve en kısa sürede hastaneye ulaştırmalıdırlar. Hızlı taşıma, hastaların daha fazla zarar görmesini önleyerek, hastanın hayatta kalma ve iyileşme şansını arttırabilir. Taşıma sırasında hastaların durumundaki değişiklikler izlenmeli ve buna göre tedavi edilmelidir. Sonuç olarak, doğru ve hızlı bir şekilde yapılan ilk müdahale, deprem sonrasında çoklu travma hastalarının hayatta kalma ve iyileşme şansını artırabilir. Sağlık çalışanları, ABCDE yaklaşımını kullanarak hızlı bir şekilde hasta durumunu değerlendirmeli ve uygun tedaviyi başlatmalıdırlar. Ayrıca, hastaların güvenli bir şekilde kurtarılması ve en kısa sürede hastaneye taşınması da kritik önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler : deprem; ezilme yaralanması; ileri travma yaşam desteği; triyaj